نفت کش

بسم تعالی 

زمانی که نفت کش با اصحابش به عمق فرو رفت تا سجده کند از شر آتش 

زمانی که زمین ترسید از شر جن و انس 

وزمانی  که تو چشم های زیبا و پرمهرت را از شر درد و بیماری بستی 

حجت بر دل خشکیده ام تمام شد 

وقتی دریا با آن عظمت و خوروشانی  آب هایش ،آبی حتی به مقدار اشک چشمی برای دل سوخته ات نداشت ،بجایش دل های مارا آتش زد.

وقتی زمین با آن قدرتش که سختی وسنگینی کوه را تحمل کرد ولی جایی برای دل های ما نداشت …

آیا خدا دیگر تحمل ما و بیرحمی هایمان را دارد ؟!!….

جستجو

اخرین غم های ماه صفر

توسل در روزهای اخر ماه اندوه حضرت زهراسلام الله (ماه صفر) با مداح استان قدس .

دعاگوی همه ی همو وطنان

جستجو

شیشمین روز محرم سال روز بزرگ داشت امام زاده جعفر یزد

جستجو

شهدا سالهاست تاوان اشتباهات مارا پس میدهند

جستجو

با خدا باش و...

#ماه_میزبانی_خدا_

سلام .نماز روزهاتون قبول.
دور همی یه چیز دیگه است

جستجو

1 3